Liên hệ với chúng tôi - Công ty TNHH Xi măng cacbua RenQiu HengRui

Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Xi măng cacbua RenQiu HengRui

Mia

Mia Vương

E-mailmiacemented@163.com

Whatsapp: +008618034073113

Wechat:18034073113

ĐT: 0086-18034073113

Gửi cho chúng tôi yêu cầu bây giờ.

Nhận danh mục và báo giá mới nhất

Trương Mạn Ngọc

Zoe

Email:zoe23hrcarbide@163.com 

ĐT: 0086-18103272134

Whatsapp: +008618103272134

Wechat:18103272134

Gửi cho chúng tôi yêu cầu bây giờ.

Nhận danh mục và báo giá mới nhất

James

James

E-mail:hrcarbide@163.com

ĐT:+0086-18132990564

Whatsapp: +008618132990564

Wechat:18132990564

Gửi cho chúng tôi yêu cầu bây giờ

Nhận danh mục và báo giá mới nhất

Tina

Tina

E-mail:rqhrcemented@163.com

ĐT: 0086-18132990524

Whatsapp: +008618132990524

Wechat: 18132990524

Gửi cho chúng tôi yêu cầu bây giờ

Nhận danh mục và báo giá mới nhất

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi